primair onderwijs

 

Wij bieden projecten, workshops, cursussen, reguliere muzieklessen en plusprojecten voor leerlingen van 2 tot 12 jaar!

 

Sinds 2010 zijn wij één van de initiatiefnemers van:

Project De Toon Zetten In Groningen

Het doel van dit project is muziekonderwijs in het basisonderwijs te verankeren en kinderen stimuleren om meer met muziek te doen.

Naast zang en -instrumentale projecten op basisscholen worden ook naschoolse activiteiten georganiseerd, muziekverenigingen erbij betrokken en ouders uitgedaagd om mee te doen. Ook is er extra aandacht voor het speciaal onderwijs. Regelmatig werken we in dit alles samen de Rijdende Popschool.

 

In ons aanbod houden we altijd rekening met een actieve, receptieve en reflectieve manier van kunsteducatie en sluiten we aan bij de kerndoelen (SLO 54, 55, 56). De focus ligt op de creatieve ontwikkeling van de leerlingen en sluit aan bij hun belevingswereld. Ook houden we rekening met de behoeften en wensen van de school.

 

Een greep uit ons aanbod:

Muziekles regulier groep 1 t/m 8              
Instrumentale Oriëntatie Basisonderwijs v.a. groep 3
Brede School Activiteiten (prentenboek, workshops instrumenten) v.a. 2 t/m 12 jaar
BSO: Creatief met muziek bezig zijn v.a. groep 1 t/m 8
Blazersklas v.a. groep 5
Flamenco lessen v.a. groep 5
Jeugdtheater v.a. groep 3
Ballet v.a. groep 3
Streetdance v.a. groep 3

 

Plusprojecten:

Uw specifieke vragen kunt u neerleggen bij onze coördinator onderwijs. Samen wordt bekeken hoe dit omgezet kan worden in een workshop of project op maat in de disciplines muziek, dans en theater, of een combinatie ervan.

 

Muziek, dans en theater geven de mogelijkheid tot het ontwikkelen van emoties en creativiteit. Door dit samen te doen, wordt het groepsgevoel en de discipline versterkt; evenals de sociale en emotionele vaardigheden, wat weer leidt tot een positiever zelfbeeld.

Onze docenten, die deze projecten en workshops doen, inspireren, motiveren en enthousiasmeren de leerlingen en leerkrachten.

 

 

Voor een aanbod op maat en subsidie mogelijkheden, kan contact opgenomen worden met onze coördinator onderwijs en projecten, Yvonne de Laat

y.delaat@kunstenschoolzg.nl