kunstenschool zg zoekt bestuurslid (m/v)

 

Stichting Kunstenschool ZG verzorgt voornamelijk groepslessen muziek, dans en jeugdtheater in de gemeentes Stadskanaal en Vlagtwedde. Wij zijn erg actief binnen basisscholen, maar werken ook veel samen met maatschappelijke instellingen. Ons werk vindt daardoor veel op locatie plaats.

Binnen onze eigen dependances geven we o.a. lessen Ontdek Muziek (voorheen AMV), muzieklessen t.b.v. muziekverenigingen, jeugdtheater en kennen we een grote dansafdeling. We bereiken circa 2000 leerlingen op jaarbasis.

De komende jaren is de gemeentelijke herindeling onze grootste uitdaging.

 

Kunstenschool ZG is een zeflstandige stichting die budgetcontracten heeft met de gemeentes Stadskanaal en Vlagtwedde. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de organisatie.

 

Conform het rooster van aftreden vertrekt één bestuurslid met ingang van 1 januari 2018. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid dat tevens bereid is de functie van penningmeester op zich te nemen. Deze functie heeft met name een toezichthoudend karakter. Specifieke kennis van een vakgebied is verder niet vereist, maar een warm hart voor de kunst & cultuur in de regio wordt gewaardeerd.

 

Het stichtngsbestuur zal in het algemeen in de avonduren vergaderen. Gerekend moet worden op één vergadering per twee à drie maanden.

Het bestuurslidmaatschap betreft een onbetaalde functie, waarbij gemaakt onkosten worden vergoed.

 

Neem voor meer informatie over de functie en de verdere procedure contact op met de directeur van St. Kunstenschool ZG mevrouw N. Straatman-Jeuring via mai: info@kunstenschoolzg.nl. Aangezien alle medewerkers parttime werken, is mail de handigste manier om contact te leggen.

Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website: www.kunstenschoolzg.nl.

 

Belangstellenden voor het bestuurslidmaatschap worden verzocht uiterlijk 16 december 2017 middels brief of mail te reageren. Ook suggesties voor namen van andere kandidaten zijn welkom.

Vooralsnog zijn de gesprekken gepland op woensdag 20 december, in de vooravond.

 

Kunstenschool ZG,

t.a.v. Natalie Straatman-Jeuring, directeur

Postbus 201

9500 AE Stadskanaal

E-mail: info@kunstenschoolzg.nl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STICHTING EN BESTUURSLEDEN

 

Per 1 januari 2009 is de Algemene Muziekschool Zuid-Groningen (AMZG) vanuit de Gemeenschappelijke Regeling verzelfstandigd in een stichting. De nieuwe stichting heeft de naam Stichting Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen gekregen om te accentueren dat verbreding van het aanbod gewenst is.

Inmiddels is het aanbod sterk verbreed en daarom zijn wij per 1 september 2016 verder gegaan onder de naam: Stichting Kunstenschool ZG.

 

Wij faciliteren in een breed aanbod aan kunstlessen voor beginners en gevorderden voor alle leeftijden.

 

Missie:

Zoveel mogelijk mensen in ons werkgebied in contact brengen met muziek en op kleine schaal andere kunstvormen, op welke manier dan ook, met het accent op ontwikkeling. Breed en compleet.

 

We doen dat vanuit de volgende visie:

Kunsten zijn een essentieel onderdeel van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van mensen, op iedere leeftijd. Wij geven daarom mensen en organisaties in ons werkgebied de gelegenheid om op eigen niveau en op eigen wijze bezig te zijn met kunst.

Daarbij is er een wisselwerking tussen docenten en cursisten, tussen docenten onderling en tussen cursisten onderling. Hierdoor worden de aanwezige capaciteiten optimaal benut.

 

Om dit te bereiken onderhouden we zoveel mogelijk contacten met andere culturele of sociale instellingen en met het onderwijs. We willen midden in de samenleving staan en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel vanuit de vragen vanuit ons werkgebied als vanuit onze eigen professionaliteit.

 

Het werkgebied beslaat de gemeentes Stadskanaal en Vlagtwedde. Ook buiten deze gemeentes mogen we werkzaamheden aanbieden, mits deze kostendekkend zijn voor ons.

 

Bestuur Stichting Kunstenschool ZG

Dhr. H.J. Riksen, voorzitter

Mevr. W. Yap, secretaris, penningmeester

Mevr. C. Prummel

Mevr. B. Keijzer

Dhr. F. Roek