Primair onderwijs

Primair onderwijs

Primair onderwijs

  • Docenten
TIJDSDUUR In overleg

Projecten, workshops, cursussen, reguliere muzieklessen en plusprojecten voor leerlingen van 2-12 jaar.

Sinds 2010 zijn wij één van de initiatiefnemers van het Project De Toon Zetten in de provincie Groningen: www.detoonzetten.nl. Het doel van dit project is muziekonderwijs in het basisonderwijs te verankeren en kinderen stimuleren om meer met muziek te doen. Naast zang- en instrumentale projecten op basisscholen worden ook naschoolse activiteiten georganiseerd, muziekverenigingen erbij betrokken en ouders uitgedaagd om mee te doen. Ook is er extra aandacht voor het speciaal onderwijs. Regelmatig werken we in dit alles samen met de Rijdende Popschool: www.derijdendepopschool.nl.

In ons aanbod houden we altijd rekening met een actieve, receptieve en reflectieve manier van kunsteducatie en sluiten we aan bij de kerndoelen (SLO 54, 55, 56). De focus ligt op de creatieve ontwikkeling van de leerlingen en sluit aan bij hun belevingswereld. Ook houden we rekening met de behoeften en wensen van de school.

Een greep uit ons aanbod:

Brede School Activiteiten (prentenboek, workshops muziekinstrumenten) 2 t/m 12 jaar
Muziekles regulier groep 1 t/m 8
BSO: creatief met muziek groep 1 t/m 8
Ballet groep 1 t/m 8
Streetdance groep 3 t/m 8
Jeugdtheater groep 3 t/m 8
Instrumentale Oriëntatie Basisonderwijs groep 3 t/m 8
De Blazersklas groep 5 t/m 8

 

Plusprojecten
Uw specifieke vragen kunt u neerleggen bij onze coördinator onderwijs. Samen wordt bekeken hoe dit omgezet kan worden in een workshop of project op maat in de disciplines muziek, dans en theater, of een combinatie ervan.

Muziek, dans en theater geven de mogelijkheid tot het ontwikkelen van emoties en creativiteit. Door dit samen te doen, wordt het groepsgevoel en de discipline versterkt; evenals de sociale en emotionele vaardigheden, wat weer leidt tot een positiever zelfbeeld. Onze docenten, die deze projecten en workshops doen, inspireren, motiveren en enthousiasmeren de leerlingen en leerkrachten!

Voor een aanbod op maat en subsidie mogelijkheden, kan contact opgenomen worden met Yvonne de Laat: y.delaat@kunstenschoolzg.nl.

 

Tarieven Primair onderwijs

In overleg Prijsopgave volgt na overleg met de school.
Locatie & tijden
covervid-wrapper