Stichting en bestuursleden

Per 1 januari 2009 is de Algemene Muziekschool Zuid-Groningen (AMZG) vanuit de Gemeenschappelijke Regeling verzelfstandigd in een stichting. De nieuwe stichting heeft de naam Centrum voor de Kunsten Zuid-Groningen gekregen om te accentueren dat verbreding van het aanbod gewenst is. Inmiddels is het aanbod sterk verbreed en daarom zijn wij per 1 september 2016 verder gegaan onder de naam: Stichting Kunstenschool ZG.

Wij faciliteren in een breed aanbod aan kunstlessen voor beginners en gevorderden voor alle leeftijden.

Missie: Zoveel mogelijk mensen in ons werkgebied in contact brengen met muziek en op kleine schaal andere kunstvormen, op welke manier dan ook, met het accent op ontwikkeling; breed en compleet.

We doen dat vanuit de volgende visie: Kunsten zijn een essentieel onderdeel van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van mensen, op iedere leeftijd. Wij geven daarom mensen en organisaties in ons werkgebied de gelegenheid om op eigen niveau en op eigen wijze bezig te zijn met kunst.

Daarbij is er een wisselwerking tussen docenten en cursisten, tussen docenten onderling en tussen cursisten onderling. Hierdoor worden de aanwezige capaciteiten optimaal benut.

Om dit te bereiken onderhouden we zoveel mogelijk contacten met andere culturele of sociale instellingen en met het onderwijs. We willen midden in de samenleving staan en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel vanuit de vragen vanuit ons werkgebied als vanuit onze eigen professionaliteit.

Het werkgebied beslaat de gemeentes Stadskanaal en Westerwolde. Ook buiten deze gemeentes mogen we werkzaamheden aanbieden, mits deze kostendekkend zijn voor ons.

Bestuur Kunstenschool ZG:

Dhr. H.J. Riksen, voorzitter

Mevr. B. Keijzer, penningmeester en secretaris

Mevr. C. Prummel, algemeen bestuurslid

Dhr. F. Roek, algemeen bestuurslid

Mevr. K. van Werven, algemeen bestuurslid

 

Directeur Kunstenschool ZG: Carin van der Velde, info@kunstenschoolzg.nl

Coördinator onderwijs en projecten: Yvonne de Laat, y.delaat@kunstenschoolzg.nl

Coördinator harfa en facilitair: Hobert Rinsma, h.rinsma@kunstenschoolzg.nl

PR en Marketing: Gineke Drenth, pr@kunstenschoolzg.nl

Secretariaat: Jolanda Keswiel, Henriëtte van der Vegte, info@kunstenschoolzg.nl

Financiële administratie: Jolijt Dijkstra, info@kunstenschoolzg.nl

Conciërge: Freddy Potze, info@kunstenschoolzg.nl

 

 

 

 

 

 

 

covervid-wrapper