Kunstenschool ZG en de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Daardoor zijn wij verplicht u uit te leggen hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

• Als u onze website bezoekt maken wij gebruik van cookies om bijvoorbeeld te kunnen zien welke webpagina's het meest gebruikt worden, waardoor we een betere website kunnen maken. De gegevens die wij met deze cookies verzamelen zijn uitsluitend voor ons eigen gebruik en niet tot individuele personen terug te leiden.

• Als u of iemand uit uw gezin lessen bij ons volgt dan registreren wij persoonsgegevens zoals naam, adres en geboortedatum. Deze gegevens worden bijgehouden om u een correcte rekening te kunnen sturen. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten (bijvoorbeeld via een nieuwsbrief) of om u te vragen naar uw mening over onze dienstverlening.

• Uw gegevens worden nooit gedeeld met of verkocht aan derden voor marketingdoeleinden.

• De volledige uitleg over hoe wij met uw gegevens omgaan vindt u hieronder in ons privacystatement. Hier kunt u ook vinden hoe u eventueel uw persoonsgegevens kunt laten aanpassen of bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Met vriendelijke groet,

Kunstenschool ZG

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIVACY STATEMENT

Stichting Kunstenschool ZG, Raadhuisplein 2, 9501 ZG te Stadskanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De directeur, bereikbaar via directie@kunstenschoolzg.nl, is de functionaris die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming binnen onze organisatie. Wanneer u persoonsgegevens wilt inzien of laten aanpassen, dan wel eventueel bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via info@kunstenschoolzg.nl.

Onze contactgegevens: Raadhuisplein 2 9501 SZ Stadskanaal, tel. 0599-631700, www.kunstenschoolzg.nlinfo@kunstenschoolzg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kunstenschool ZG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, bij ons werkzaam bent en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, door u aangeleverde persoonsgegevens t.b.v. een (open) sollicitatie. Bent u bij ons werkzaam dan geldt dat wij naast bovengenoemde persoonsgegevens ook andere privacygevoelige gegevens verwerken. Wilt u een overzicht van welke gegevens dit zijn dan kunt u door middel van een mail naar j.dijkstra@kunstenschoolzg.nl een verzoek indienen om ons verwerkingsregister in te zien. In dit register staat precies vermeld welke gegevens van o.a. verschillende groepen werknemers worden verwerkt en met welk doel.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemmng. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kunstenschoolzg.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

Het doel waarvoor en de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kunstenschool ZG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het kunnen versturen van een nota en afhandelen van uw betaling;

• Het kunnen verzenden van onze nieuwsbrieven;

• Het kunnen voeren van onze contractadministratie;

• Het mogelijk maken van communicatie (bellen/mailen e.d.) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren;

• Kunstenschool ZG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of het opstellen van rapportages door onze accountant.

De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

• De uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst;

• De toestemming die u ons verleend heeft om uw gegevens te verwerken;

• De uitvoering van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

KunstenschoolZG neemt besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen nooit uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Stichting Kunstenschool ZG bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als de bewaartermijn is vertreken dan worden de gegevens op deugdelijke wijze verwijderd en vernietigd volgens de Privacyrichtlijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inschrijving voor cursussen/lessen

 
Persoonsgegevens Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
Bewaartermijn 4 jaar na beëindiging cursus/les.
Ticketverkoop via mail of website  
Persoonsgegevens Voor- en achternaam, e-mailadres. Wanneer u een account aanmaakt ook: geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer.
Bewaartermijn 7 jaar.
Scholen, instellingen en andere zakelijke klanten  
Persoonsgegevens

NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, publieke gegevens van verantwoordelijke medewerkers.

Bewaartermijn 5 jaar na einde overeenkomst.
Crediteuren - Debiteuren  
Bedrijfsgegevens NAW-gegevens, naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer.
Bewaartermijn 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kunstenschool ZG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kunstenschool ZG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De instructies die wij onze docenten geven voor het omgaan met persoonsgegevens zijn conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kunstenschool ZG gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitgebreide verklaring over ons gebruik van cookies vindt u verderop op deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kunstenschool ZG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij  ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kunstenschoolzg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ook deze aangeleverde gegevens zullen wij na afhandeling van uw verzoek vernietigen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Kunstenschool ZG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Stichting Kunstenschool ZG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kunstenschoolzg.nl.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COOKIEVERKLARING

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op ene computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in presataties en gebruikservaring. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website gebruikt. We willen namelijk graag uw privacy en gebruiksvriendelijkeheid van onze website waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door onze website. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet naar een individu te herleiden. Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming nodig. Wij gebruiken functionele cookies voor:

• het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina's, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;

• het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling;

• het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste antal te tonen zoekresultaten, etc.;

• het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm;

• het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.

Wij maken gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen gebruiken wij voor het optimaliseren en verbeteren van onze website. De gegevens, statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier hebben wij geen invloed op. Wij het Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Het Google privacybeleid kunt u hier vinden: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

Wij gebruiken de Google Analytics cookies voor:

• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;

• het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;

• het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;

• het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;

• het optimaliseren van onze website.

Voor het afspelen van videocontent gebruiken wij YouTube op onze website. Bij het gebruik van YouTube worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om voorkeuren bij het delen van video's te onthouden. YouTube/Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier hebben wij geen invloed op. De informatie die YouTube/Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. YouTube/Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. You Tube/Google privacybeleid: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Om webpagina's te kunnen delen met anderen via social media (LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+) kunt u op onze website gebruiken maken van social media buttons. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Deze cookies maken het onder andere mogelijk dat u als ingelogde gebruiker van social media bepaalde inhoude van onze website op een snelle manier kunt delen. Wij hebben geen invloed op deze cookies. De informatie die LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Facebook, Twitter en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Leest u de betreffende privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

⇒ https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=ZZ

⇒ https://twitter.com/en/privacy

⇒ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

⇒ https://www.facebook.com/privacy/explanation

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer, tables of smartphone cookies plaatsen kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. U kunt ook de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Via uw browserinstellingen kunt u ook alle cookies die in het verleden zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Als u helemaal geen cookies accepteert kunnen wij u niet garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van uw browser te gaan.

Internet Explorer 7, 8, 9 en 10: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/923737 of https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/opties-voorkeuren-en-instellingen-van-firefox

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/ibrw7f78f7fe/mac

Chrome: https://support.google.com/chromebook/answer/3296214?hl=nl

Ondanks het feit dat Kunstenschool ZG de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze cookieverklaring en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Kunstenschool ZG niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

 

 

 

covervid-wrapper