Tegemoetkoming en korting

Korting Kunstenschool ZG bij laag inkomen

Leerlingen of cursisten van Kunstenschool ZG die in aanmerking komen voor een bijdrage uit Sociaal Participatiefonds van de gemeente Stadskanaal of de gemeente Westerwolde krijgen van Kunstenschool ZG 25% korting op de tarieven. Ook als er al sprake is van andere kortingen. Wij zien dan wel graag de toekenning van het gemeentefonds.


Leergeld Zuid-Oost Groningen

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen en die vanwege het gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.

Ouders of verzorgers kunnen een beroep doen op hulp van Stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden het bijstandsniveau ligt. Voor meer informatie en het doen van een aanvraag kunt u terecht op: www.leergeld.nl of mailen naar: leergeldstadskanaal@gmail.com.

Meedoen in Borger-Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn kent een aantal minimaregelingen. Dit zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Inwoners die aan de voorwaarden voldoen, krjigen een persoonlijk tegoed in de webwinkel van 'Meedoen in Borger-Odoorn'. Zij kunnen hiervan bijvoorbeeld het lidmaatschap van een (sport)vereniging, muziek- dans-, theaterles en/of schoolreisje betalen.

Voor uitgebreide informatie: www.meedoen.borger-odoorn.nl.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposities de kans te geven actief aan bijvoorbeeld sport (o.a. dans), muziek, (jeugd)theater of andere kunstbeoefening te doen. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen.

Kirsten Stronks (werkzaam bij Welstad) is intermediair voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Met haar kunt u contact opnemen om een aanvraag in gang te zetten: k.stronks@welstad.nl.   Voor meer informatie: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Participatieregeling gemeente Westerwolde

Heeft u weinig te besteden, omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor de participatieregeling van de gemeente Westerwolde. Onder de participatieregeling vallen kortingen op abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen voor (plaatselijke) voorzieningen. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn te vinden op: www.westerwolde.nl.

Sociaal participatiefonds gemeente Stadskanaal

Ouders/verzorgers kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente Stadskanaal. Voorwaarde is dat de ouders/verzorgers minimaal drie jaar onder de bijstandsnorm zitten. Er is maximaal €500,00 per jaar beschikbaaar. Info: www.stadskanaal.nl.

Individuele inkomentoeslag gemeente Stadskanaal

Ouders/verzorgers moeten hiervoor zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. Vanuit de gemeente wordt een tegenprestatie gevraagd, bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Er is maximaal €350,00 per jaar beschikbaar. Info: www.stadskanaal.nl

Welzijnsgroep Tinten

Via www.tintenwelzijnsgroep.nl kunt u contact opnemen om te kijken of er voor u mogelijkheden zijn.

 

Wij hebben de regelingen, zoals bij ons bekend voor u op een rij gezet.

Met uitzondering van de korting die Kunstenschool ZG zelf verstrekt, kunnen aan bovenstaande regelingen geen rechten ontleend worden bij Kunstenschool ZG.

Aanvragen dient u altijd zelf in te dienen bij de fondsen/uw gemeente. Pas wanneer u een schriftelijke toezegging hebt van een fonds/gemeente, kunt u uw kind bij ons inschrijven.

Kijkt u ook eens op de website van uw eigen gemeente. De mogelijkheden zijn per gemeente verschillend.

covervid-wrapper